ACTIVITATS

En aquest apartat trobareu tota la informació referent a les activitats extraescolar que organitza l'AMPA.

- El pagament de les activitats es realizarà mitjançant domiciliació bancària.
- Per inscriure un alumne a qualsevol activitat extraescolar és imprescindible haver abonat la quota anual i haver omplert la fitxa de soci de l'AMPA.
- No es pot tenir cap rebut pendent del curs anterior.
- Totes les activitats començaran al mes d'octubre i es realitzaran fora de l'horari lectiu.
- Per poder realitzar qualsevol de les activitats proposades cal que hi hagi un número mínim de nens. Si no es compleix aquest requisit l'activitat no es durà a terme.
- L'AMPA no es fa responsable de cap nen o nena que es quedi al pati de l'escola i que no estigui inscrit en cap activitat.
- Quan un nen o nena es doni de baixa d'alguna activitat en la que estigui participant, s'ha de comunicar d'immediat al monitor, al delegat de l'activitat o per escrit mitjançant la bústia situada al costat de consergeria o al correu electrònic ampasantperenolasc@gmail.com.
- Les despeses originades del retorn de rebuts per dades bancàries incorrecte, no notificar el canvi d'entitat, falta de fons al compte, o per ordre del soci sense haver notificat amb antelació la baixa de l'activitat, seran de 5 € i aniran a càrrec del soci.

A continuació trobareu les fitxes d'inscripció a les diferents activitats:

KIDS&US

ALOHA MENTAL ARITHMETIC Alumnes de P3 - P4

ALOHA MENTAL ARITHMETIC Alumnes de P5 - 6

NATACIÓ

ÀBAC EXTRAESCOLARS

Descarregueu els documents que necessiteu segons les extraescolars en les que vulgueu inscriure els vostres fills.