COM PUC FER-ME SOCI?

REQUISITS BÀSICS PER SER SOCI DE L'AMPA
- Fer efectiu el pagament de la quota anual per unitat familiar.
- Registrar les teves dades.
- Participar, en la mesura que es pugui, amb l'associació.

COM FER EL PAGAMENT
La quota anual per unitat familiar és de 26 €.
El pagament el podreu realitzar fent un ingrés mitjançant el ServiCaixa al compte de l'associació.
Podeu aconseguir la fitxa d'inscripció amb el codi de barres per fer el pagament en l'enllaç següent:Recordeu que heu d'indicar el nom del vostre fill i el curs que farà, (exemple: Joan Prats Camps - P3), i que s'ha de lliurar el comprovant de pagament a l'associació.

COM REGISTRAR LES DADES
El registre de dades es pot fer de manera presencial, lliurant a l'AMPA el full d'inscripció omplert amb les vostres dades, o electrònicament mitjançant el formulari següent. Recordeu que és indispensable entregar el comprovant de pagament en tots els casos.